Miljö & Hållbarhet

Vi på Smålandsvatten vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Det är vårt ansvar att produktionen är effektiv & hållbar, där ställer vi högra krav på oss själva och våra samarbetspartners.
Vi strävar alltid efter att minska vår påverkan på vår omvärld på bästa möjliga sätt. 

Vi letar alltid efter möjligheter att miljömässigt förbättra vårt utbud av produkter.
Tekniken och produktutvecklingen går snabbt framåt i vår bransch och vi kommer ligga i framkant.

Alla våra Pet-flaskor & aluminiumburkar ingår i Returpacks retursystem och blir till nya flaskor.
Returpacks pantsystem är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem.

Vi har satt upp några punkter som vi skall eftersträva i vårt arbete med hållbar utveckling.

  • Minimera avfallet i vår verksamhet och återvinna så mycket som möjligt
  • Att alltid prioritera hållbara alternativ vid investeringar och vid nya samarbeten
  • Utveckla hållbara relationer med leverantörer, ställa krav och följa upp
  • Vi ska kontinuerligt arbeta med miljöengagemang och miljöfrågor med våra medarbetare
  • Arbeta med jämställdhet och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare inom företaget
  • Ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete genom att följa och vara en del av utvecklingen i vår bransch
  • Att ständigt föra dialog med våra samarbetspartners och kunder för att bli bättre tillsammans
  • Vi klimatkompenserar alla transporter med egna bilar 
© KEYnet Sweden AB