Vi tecknar miljövänligt elavtal

2018-02-13
Bilaga
Vi fortsätter det viktiga arbetet med hållbarhet och miljö. Nu har vi tecknat nytt elavtal med det lokala elbolaget Njudung energi. De satsar stort på miljön och har flera alternativ till miljövänligare el. Vi valde givetvis att satsa på lokalproducerad vattenkraft.

Så här skriver Njudung Energi om deras sätt att arbeta med el och miljön.

Njudung Energi värnar alltid om miljön och bidrar positivt genom att investera och utveckla i lokal förnyelsebar elproduktion. Vi äger flera produktionsanläggningar för både vattenkraft och vindkraft.
Vår lokalel är 100% vattenkraft som produceras i våra egna vattenkraftverk i Emån vid Alseda, Bruksgården och Aspö i Vetlanda kommun. Vid ett optimalt vattenflöde i Emån, har våra vattenkraftverk kapacitet att producera 7 gigawattimmar per år.
Vi tecknar miljövänligt elavtal

© KEYnet Sweden AB